Having a web gaming profile could not really less complicated. Quickly see the casino’s web portal, select be part of or enroll, and proceed with the registrations prompts best online casino welcome bonus Kristian Schaefer. If you choose the acceptable casino you are certain to possess a remarkable game ordeal.

„Menedék, ha szélvész tombol”

A Szent László Óvoda, mint lelki műhely

Kell egy sziget. Egy menedék, mely a világ nagy szellemáradásával is dacolni tudó szirtfok, igazi „Kőszikla”, a lélek felépülésének valódi szegletköve.

Ilyen szellemi menedékházzá tudott válni napsugaras ragyogásával a százados gesztenyék oltalmában álló klotildligeti Szent László Óvoda.

Kibeszélhetetlen titkok őrizője e kicsiny műhely, az igazi fény és szín forrása. Az ide betérő szomjas gyermeki lélek azt kapja, mire igazán szüksége van, a szeretet tiszta forrásvizét. A tudat – és ösztönkorszak határán botorkáló gyermek jó szellemi talajba eresztheti itt gyökereit, a keresztény – és nemzeti lét megtartó, megerõsítõ humuszába.

A Szent László Óvoda megtanít örülni, ünnepelni, szeretni, szeretetet továbbadni, nemzeti közösséggé formálódni.

Gyermekeink itt nyert tapasztalásai mély lelki rétegekbe ülepedett testetlen benyomások halmazaiból állnak. Egy életen át meghatározó és elõhívható szinesztéziás élményanyagból. Sok ismeret ezek közül örökre megmaradó pasztell folt és induló körvonal a lélek finom vásznán, esély egy nemesülten jobb élet kibontakozására. A keskeny út igazságára.

Ebben áll a nagy titok, ennek a hétköznapi csodának vagyunk tanúi mi szülõk mindennap, a hajdani pilisi õsvadon helyén megvetett szellemi funduson.

Köszönet az elévülhetetlen lelki építőmunkáért!

Szekrényessy Attila